Non scholae sed vitae discimus
[Učimo se za življenje, ne za šolo]

 

Program Akademija TCT® sicer v prvi vrsti nudi strokovno izobraževanje in usposabljanje za (psiho)terapevte/ke metode TCT®, prav gotovo pa je primeren tudi za vse, ki si najprej želite temeljito in trajno osebno ter duhovno napredovati.

Pravzaprav je naš Program nadvse primeren že zgolj za osebni in duhovni napredek. Izkušnje ter povratne informacije prejšnjih generacij kažejo, da je Akademija TCT® lahko tudi šola za življenje.

Če vas (trenutno) torej profesionalno vodenje seans (psiho)terapije TCT® ne nagovarja in si želite podporo pri temeljitem in trajnem napredku v osebnem in duhovnem življenju, ste dobrodošli.

Pomembna nam je jasnost, natančnost in iskrenost in zato je na naši spletni strani javno objavljeno kaj nudimo, kako in za koga je Program, iz našega subjektivnega vidika, primeren in za koga ni (so pa nekateri/e udeleženci/ke realizirali/e res rapidni napredek, torej, kar pogumno).

Odvisno od vaših osebnih ali poklicnih interesov in tendenc.

V prvi vrsti je Program primeren za vse, ki se želite usposobiti za terapevte in ki vas zanimajo najnovejša dognanja znanosti iz področji nevrobiologije, kvantne mehanike, nevropsihologije, epigenetike ter modernih in naprednih vej psihologije.

Predvsem je Program primeren za tiste, ki želite aktivno sodelovati pri študiju, se res iskreno angažirati pri aplikaciji pridobljenega znanja v situacijah vsakdanjega življenja in ste se nenazadnje pripravljeni tudi spremeniti.

Pomembno je tudi, da imate določeno afiniteto do akademsko obarvanega študija. V našem Programu so namreč trije povsem akademski izpiti (od III. generacije dalje neobvezni eseji na teme kognitivne, humanistične in transpersonalne psihologije), katerih ocena sestavlja pomemben del pri uspešnem zaključku šolanja.

Behaviorizem in Freudova psihoanaliza sta, roko na srce, preživeti veji psihologije.

Freud je bil ostro kritiziran že za časa svojega življenja (predvsem zaradi posploševanja in pomanjkanja neodvisnih empiričnih raziskav: seks ali pomanjkanje le-tega vendarle ne more biti razlog za vse tegobe življenja; njegove razlage sanj so enostavno presplošne in zato lahko tudi potencialno zavajajoče in nevarne).

Behaviorizem je pa doživel popolni padec v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so tedanji strokovnjaki vendarle dojeli, da človeka v bistvu ni mogoče enačiti s podganami, golobi in kokošmi (seveda, farmacija (mogočna botra behaviorističnemu pristopu) še dandanes vztraja pri takem obravnavanju ljudi).

Behaviorizem in Freudova psihoanaliza (in vse izpeljanke obeh vej psihologije: CBT, transkacijska analiza, integralna terapija, itd…) nista bila uvrščena v naš Program tudi zato, ker prav zares ne nudita temeljitega in trajnega napredka v seansah (psiho)terapije. Behaviorizem prisega na pogojevanje in manipulacije, psihoanaliza na mentalne špekulacije in zgolj na razumevanje, analiziranje in ozaveščanje problemov. Ne prvi ne drugi pristop pa se ne prav zares ukvarja z vzroki za težave v življenju ljudi.

V teku šolanja pa začetniške poteze Freuda in behaviorizma vendarle omenimo, vendarle samo kot zanimivo zgodovinsko dejstvo.

Za vse, ki vas zanimata tudi psihoanaliza in behaviorizem, je tu Univerza v Avstriji, akreditirana in priznana v Sloveniji:
http://www.sfu.ac.at/english/

O vstopu v Program se morate seveda odločiti sami, najbolje na podlagi vaše lastne notranje motivacije.

Pri tem vam lahko pomagajo iskreni odgovori na sledeča vprašanja:

 • Sem pripravljen/a aktivno delati na sebi  (predvsem v prvem in drugem letniku)?
 • Sem se pripravljen/a spremeniti, pogledati svojim iluzijam v oči, se naučiti kaj novega in dati svoje dosedanje znanje na ponovni auto-test uporabnosti?
 • Ali me zanima psihologija ter konkretna in profesionalna pomoč ljudem?
 • Sem prav zares voljan/a aktivno sodelovati pri študiju in integrirati pridobljeno znanje tudi v vsakdanje življenje?
 • Sem se res pripravljen/a spremeniti (če bi bilo to potrebno)?
 • Znam izhajati iz sebe ali potrebujem zgolj potrditve od zunaj?
 • Me zanimajo samo novosti in ‘mistika’; ali me morda Program samo zato privlači?
 • Sem pripravljen/a tri leta obiskovati seminarje in predavanja, vsak mesec?
 • Imam dovolj finančnih sredstev za šolnino?
 • Ali me družina, partner/ka, otroci podpirajo pri odločitvi za vpis?
 • Ali me zanimajo praktično obarvana izobraževanja in usposabljanja?
 • Ali želim pridobiti znanje in izkušnje, ki mi lahko dejansko olajšajo življenje?
 • Si zaupam glede uporabe transpersonalnih metod in tehnik?
 • Ali me sploh zanima osebni in tudi duhovni napredek?
 • Želim zgolj neko novo diplomico/certifikat na zidu ali se želim resnično spremeniti in napredovati v smeri večje izpolnjenosti v življenju?
 • Se že znam soočati z vzroki za svoje težave v sebi ali še vedno prelagam odgovornost na druge, starše, politiko, vreme, planete, Boga?
 • Mi je sprejemljivo, da Program ni priznan s strani slovenske državne uprave?
 • Kaj pravzaprav želim v življenju?

Odgovori na ta vprašanja bi vam lahko podati realnejšo sliko vaših motivov in ostalih dejavnikov na podlagi katerih se boste morda lahko lažje odločili za vpis.

Navdušenost nad Programom je dobrodošlo, vseeno pa vam predlagamo, da celotni zadevi pristopite bolj umirjeno, morda bolj racionalno.

Predlagamo vam, da pogledate na naš triletni Program in na svoje navdušenje bolj objektivno. Predlagamo vam, da upoštevate, da Program traja cela tri oz štiri leta, v njem je polno praktičnih in pisnih nalog, trije neobvezni akademski izpiti in tudi zaključni praktični izpit.

Po drugi strani pa se seveda lahko na študij pripravite tako, da pričnete z branjem uvodne splošne literature (Psihologija – shematski pregledi, avtor: Grahame Hill; Osnove psihologije – Skrivnosti sveta v nas, avtor: Barbara Babšek; Zgodovina psihologije, avtor: Janek Musek; osnove kognitivne nevroznanosti; osnove humanistične psihologije, nenasilne komunikacije, itd…) in obiskom seminarjev sistema Integral PSY ter Nenasilne kumunikacije (Integral NVC), postavitve družine itd…

Oglejte si tudi odgovor na prejšnje vprašanje (št. 3).

Bistveno pri našem Programu je pragmatična usmerjenost in glavni poudarek na vaši osebni in duhovni rasti. In v to kategorijo sodi prevzemanje odgovornosti zase, za svoje misli, čustva, besede in dejanja; predvsem pa ozaveščanje, soočanje in poglabljanje realnosti v svojem vsakdanjem življenju. Diametralno nasprotje akademskih, analitičnih programov in teoretičnih diskurzov, torej.

Zato je pri študiju na naši šoli zelo, zelo, zelo, zelo pomembna vaša notranja želja po osebnem napredku in duhovni rasti in pripravljenost na zelo aktivno angažiranost skozi vsa tri oz štiri leta. Brez tega, iskreno rečeno, na naši šoli ne bo šlo.

Program nudi varen okvir, v katerem se lahko zgodi resničen napredek vsakomur, ki se srčno angažira in je pripravljen na spremembo razmišljanja in predvsem delovanja, seveda v smeri, ki jo izbere sam. Nudimo vam torej orodja, tehnike in določeno znanje, ki vam lahko zelo pomaga pri napredku. Ne moremo (v bistvu je nemogoče) pa prevzemati odgovornosti za vas in stvari početi namesto vas.

Program je sestavljen tako, da ob njem najbolj uspešno napredujejo pravzaprav tisti, ki že izhajajo iz sebe in so pripravljeni naučiti se še kaj novega. Če torej še vedno povečini iščete vzroke in rešitve za svoje morebitno nezadovoljstvo v življenju zunaj sebe (v tehnikah, knjigah, pri terapevtih, starših, partnerjih, družbenem sistemu, v duhovnosti, Bogu itd…) in se pretežno ukvarjate samo z drugimi ter želite spreminjati oz. popraviti zgolj svet, okolje in druge ljudi (namesto sebe), potem naš Program, iskreno povedano, iz našega vidika, morda vendarle ni povsem primeren.

Namreč, Program je sestavljen tako, da se je potrebno, sploh v prvih dveh letnikih kar intenzivno soočiti s svojimi morebitnimi težavicami v osebnem, intimnem in poslovnem življenju. V bistvu je prvih deset seminarjev prvega letnika namenjenih večinoma ozaveščanju, soočanju ter poglabljanju realnosti v osebnem življenju.

Če torej v svoji vsakodnevni praksi (še) nimate navade dela na sebi in iščete krivce za svoje tegobe zunaj sebe in je prevzemanje odgovornosti za vaše lastno počutje trenutno še tuje, bo prva tretina naše šole za vas res zelo velik izziv.

V današnjem svetu so ljudem zelo pomembne tudi diplome, akreditacije, priznanja itd… To je seveda povsem v redu in pomembno. No, naš Program NI akreditiran s strani ustreznega Ministrstva v Sloveniji in tako bo tudi ostalo. Če je vaša želja torej zgolj pridobivanje formalne izobrazbe in javno priznanih diplom, potem naša šola pač ni primeren naslov.

Inštitut Transpersonalne Psihologije (ter predavatelji, inštruktorji ter zunanji sodelavci) ne igra v življenju slušateljev/ic Akademije TCT® bistvene vloge.

Z drugimi besedami povedano, ne organiziramo nekih družabnih srečanj (razen morda novoletne zabave za vsako generacijo sproti, če sploh), ne usmerjamo in ne pogojujemo slušateljev s pridigami, skrivnimi iniciacijami, zaprtimi lekcijami ipd. in ne vežemo slušateljev/ic nase. Ravno nasprotno.
Podpiramo in spodbujamo individualnost in unikatnost vsakega posameznika in življenje povsem neodvisno od Inštituta. Nudimo torej določana znanja in veščine, kaj pa iz tega slušatelji ustvarijo sami, je odvisno od njih.

Naš pristop je pot napredka s pomočjo razsikovanja sebe in samospoznaje (in s tem prevzemanja odgovornosti zase, prek procesa ozaveščanja, soočanja/čutenja, poglabljanja realnosti in napredka); vsakdo izmed nas lahko namreč napreduje sam, po svoji unikatni poti in v svojem ritmu. Za to ne potrebujemo inštitucij, organizacij in zgradb iz opeke in lesa. Vse, kar potrebujemo za napredek imamo že v sebi, in šole nam ne morejo dati več, kot lahko iz sebe naredimo sami.

Primarno okolje za vaš napredek, osebni in duhovni razvoj s pomočjo našega Programa ostaja vaša primarna ali sestavljena družina, delovno okolje in vaše vsakdanje življenje, ne pa predavalnice in seanse v okviru Inštituta.

Za osebni in duhovni napredek je, na koncu koncev, vsak odgovoren izključno sam.

Čaka vas to, kar boste v šolo prinesli s seboj (rezultate oz. posledice vaših lastnih prejšnjih misli, besed in dejanj, torej).

Vsebina Programa je zelo tehnična in nevtralna (znanstveno teorijo in vse tehnike lahko uporablja kdorkoli, ne glede na dispozicije), tako da jo vsak doživlja na podlagi svojih prejšnjih izkušenj.

Pričakujete pa lahko moderno znanstveno teorijo, obilo preverjene prakse in podporo (ničesar pa ne moremo narediti namesto vas) pri vašem lastnem napredku, tako v osebnem in duhovnem smislu, kot tudi pri razvijanju sposobnosti in znanj vodenja seans metode TCT®.

Zaradi zahtevnosti naš Program žal ni primeren za osebe, ki trenutno jemljejo antidepresive, antipsihotike in so odvisni od alkohola, trdih ali mehkih drog oz. so te situacije presegli v zadnjih parih letih.

Pristop k Programu bi prav prijazno odsvetovali tudi osebam, ki imajo trenutno v življenju hujše težave (na katerem koli področju), absolventom raznih fakultet oz. še aktivnim študentom ter osebam, ki se še vedno v veliki meri ukvarjajo z drugimi oz. pričakujejo, da se bo za njihov napredek spremenil svet.

Drugače povedano, pristop k Programu mehko odsvetujemo osebam, ki se o vzrokih (v sebi) za svoje fizično/čustveno/mentalno stanje še niso pričeli spraševati oz. jim je prevzemanje odgovornosti zase relativni izziv.

Iskanje vzrokov za svoje težave zunaj sebe, pretirana kritika drugih, okolja, sveta, iskanje napak zunaj sebe itd… – vse to je seveda povsem v redu in del našega življenja, ni pa to kompatibilno z našim Programom, žal.

Naša šola tudi ni namenjena New Age bežanju pred odgovornostjo v življenju v upanje na odrešitev s strani vesoljcev ali nekih čudežnih bitij, intelektualiziranju, nabiranju teorije in niti akademskim debatam ali pridobivanju papirnih potrdil ali diplom. ATCT® je namenjena realnemu, prizemljenemu in konkretnemu osebnemu in duhovnemu napredku v vsakdanjem življenju in istočasno usposabljanju za svetovalce/ke terapije TCT®.

In, nenazadnje, naš Program (iz našega vidika) morda ni primeren za tiste, ki želijo prejeti absolutne in dokončne potrditve in navodila o smislu življenja, obstoju, Bogu itd… Nimamo vseh odgovorov, naše znanje ni popolno; znanje, ki ga nudimo sicer temelji na najnovejših dognanjih moderne znanosti, vendar tudi kot tako ni absolutno. Tehnike in metode, ki jih na naši šoli lahko prejmete, so sicer preverjeno učinkovite, niso pa čarobna palica ali čudežna pilula za vse tegobe.

Drugače povedano: naš Program vam ne more dati več, kot lahko iz sebe naredite sami.

Program AKADEMIJA TCT® je relativno zahteven, tako po vsebinski kot tudi po praktični plati. Zato so pogoji za sprejem v Program ATCT® Šole za Življenje sledeči:

 • Starost vsaj 28 let in več let realnih delovnih in življenjskih izkušenj.
 • Odprtost na obstoj višjih (psiholoških) stanj zavesti.
 • Iskrena želja po psihoterapevtski pomoči ljudem v težavah, zaželene so izkušnje pri delu z ljudmi ALI iskrena notranja motivacija po temeljitem osebnem in nadosebnem razvoju.
 • Obvladovanje slovenskega jezika (pisno in ustno), zelo zaželeno znanje angleškega (ali nemškega, italijanskega, hrvaškega, srbskega) jezika.
 • Pripravljenost in voljnost intenzivnega dela na sebi (ozaveščanje, soočanje s čustvi in poglabljanje samozavedanja oz realnosti).

Zaradi potrebe po intenzivnem delu na sebi oz. osebne angažiranosti pri študiju, naš Program ni primeren za osebe, ki imajo trenutno v življenju hujše težave, so do nedavnega jemali oz. še jemljejo antidepresive, antipsihotike ali so odvisni od alkohola, mehkih in trdih drog.

Daljšo predstavitev Programa Akademije TCT® lahko snamete tukaj:
Info paket 2024 >>

Prijavnica za enajsto generacijo ATCT®:
Prijavnica ATCT® XI. >>

Imate dodatna vprašanja?
Pišite nam >>