Samo-aktualizacija in Avtentičnost

posted in: Akademija TCT, NVC | 0

Na Blogu lahko velikokrat zasledite, da pišem o avtentičnosti kot o nivoju zavesti, načinu bivanja in delovanja. No, iz mojega vidika je avtentičnost sicer na tem svetu zelo zelo redko, vsekakor pa zgolj eno izmed stanj zavesti na poti razvoja psihološko-transpersonalne (duhovne) identitete.

Ken Wilber je seveda glavni zagovornik t.i. AQAL (all quadrants – all levels/stages) oz preglednice vseh obstoječih stanj zavesti in glede na Wilberjevo mapo je avtentičnost pač nivo zavedanja, ki ima prav specifične lastnosti.

Morda se bom v prihodnjih Blogih izrazil tudi o meni bližjih in bolj dragocenih nivojih zavesti daleč onstran avtentičnosti, katera je sicer po mojih izkušnjah res pogoj za trajni dostop do teh transpersonalnih nivojev (Subtilni, Kavzalni in Nedualni nivo), v tem Blogu pa bom nanizal glavne lastnosti oseb, ki so samo-aktualizirane in seveda s tem tudi avtentične.

Preden nadaljujem bi rad tudi izrazil blage zadržke do načina pisanja kot je uporabljeno spodaj oz do etiketiranja sebe in drugih ljudi.

Moj namen ni diagnosticiranje ali lepljenje takih in drugačnih definicij na kogar koli. Po drugi strani pa je res, da je meni osebno ravno Wilberjeva mapa (s podobnimi opisi, kot jih boste brali spodaj) res ogromno pripomogla k jasnosti in razumevanju samega sebe, svojih strank in tudi drugih ljudi v mojem življenju.

Torej, lastnosti avtentičnih oz samo-aktualiziranih oseb, so (po Maslowu, Rowanu in moji malenkosti, viri spodaj):

 1. Zaznava realnosti
  Nenavadna sposobnost prepoznavanja plitkega, neiskrenega in neresničnega v osebnostih in v umetnosti.
 2. Sprejemljivost
  Relativna odsotnost občutkov močne krivde, težkega sramu ali omejujoče tesnobe. Odsotnost obrambe oz branjenja v odnosih. Odprtost.
 3. Spontanost
  Preprostost in naturalnost, odsotnost izumetničenosti ali napora za doseganje nekega učinka. Višje zavedanje svojih lastnih želja in subjektivnosti reakcij na splošno.
 4. Fokus na cilje
  Ni fokusa na ego (nase). Praviloma ima taka oseba neko nalogo v življenju, nek cilj oz nek problem, ki ga rešuje oz sledi z večino svoje energije.
 5. Samota
  Take osebe so rade same, rade imajo samoto in zasebnost v precej večji meri od povprečja. Samo-aktualizirane osebe ne potrebujejo drugih v splošnem pomenu besede.
 6. Avtonomnost
  Take osebe lahko ohranjajo relativno mirnost in jasnost zavedanja tudi v situacijah, ki bi ostale ljudi napeljale k samomoru; take osebe so samozadostne.
 7. Svežina
  Imajo zmožnost izražanja navdušenja nad osnovnimi dobrinami življenja znova in znova, sveže in iskreno, s spoštovanjem, užitkom, čudenjem in celo ekstazo.
 8. T.i. peak experiences
  Spontane mistične izkušnje so pogoste in normalne. Tisti, ki imajo take izkušnje, se lahko imenujejo »peakers« v kontrastu z »non-peakers«.
 9. Humanost
  Imajo globok občutek simpatije, naklonjenosti in identifikacije z drugimi. Zaznavajo sorodnost in povezanost z drugimi, kot da bi bili vsi ena družina.
 10. Ponižnost in spoštljivost
  Imajo demokratično strukturo osebnosti v najglobljem pomenu besede. Sposobni in pripravljeni so se naučiti kaj novega od vsakega, ki jih lahko nauči kaj novega.
 11. Medsebojni odnosi
  Imajo lahko globoke in temeljite odnose z drugimi. Take osebe so v odnosu z nekom, ki je tudi sam blizu samo-aktualizacije.
 12. Etičnost
  So močno etične, imajo trdne moralne standarde, delujejo pravilno in ne napačno. Ni treba posebej poudariti, da je njihovo dojemanje pravilnega in napačnega in dobrega in zlega velikokrat nekonvencionalno.
 13. Delovanje in cilji
  Velikokrat obravnavajo  delovanja, ki so drugim zgolj poti do ciljev, kot že same cilje. Radi imajo že samo delovanje, same aktivnosti.
 14. Humor
  Smejijo se smešnim stvarem, vendar v njihovem smehu ni napadalnosti ali uporništva. Ne šalijo se na račun drugih, s svojimi šalami ne prizadenejo drugih.
 15. Kreativnost
  So kreativni na svoj posebni način;, njihova kreativnost oplemeniti vse, s čemur se ukvarjajo. Celo vidijo oz zaznavajo kreativno.
 16. Odpornost na kulturno pogojenost
  Vzdržujejo določeno nenavezanost do kulture v kateri bivajo.
 17. Nepopolnosti
  Znajo biti neusmiljeni; lahko so odsotni, hladni in šokirajo s svojo neprijaznostjo. Lahko so preveč vpleteni z bolnimi osebami, lahko imajo notranje konflikte in velikokrat so trmasti in gredo drugim na živce. Samo-aktualizirani ljudje niso popolni.
 18. Vrednote
  Najgloblje vrednote samo-aktualizirane osebe so povsem unikatne. To drži že po definiciji, saj je samo-aktualizacija pač aktualizacija sebe (jaza, sebstva), in niti dva jaza nista enaka.
 19. Harmonija nasprotij
  Večna nasprotja med glavo in srcem, mislijo in voljo pri zdravih ljudeh enostavno izginejo.  Take osebe postanejo harmonične v sebi, in ne polne nasprotij (sinergične in ne antagonistične). Njihove želje so v odličnem sozvočju z razumom. Bodi zdrav in potem zaupaj svojim impulzom.

Prvih devetnajst lastnosti je povzetih po Maslowu (Maslow 1987, Motivation and Personality, 3rd edition, New York: Harper and Row).

Naslednih enajst po Dr Rowanu, mojemu dragemu dragemu dragemu ex-profesorju iz Rushmorja ((2001, Ordinary Ecstasy – The Dialectics of Humanistic Psychology, 3rd edition, Routledge).

 1. Avtentičnost
  Kombinacija samo-spoštovanja in aktivnosti iz sebe. “Živi svoje besede.” Ni prepada med namerami in akcijami. Lahko vstopi v odnose z drugimi direktno in unikatno. Živi iz sebe, iz centra, ne iz neke vloge. »Jaz in ti« in ne »Jaz in ono«.
 2. Integracija
  Ni razkroja med razmišljanjem in občutenjem, umom in telesom, levim in desnim delom možganov, moškosti in ženskosti, persone in sence, dejavnih potencialov in globokih potencialov, zavednega in nezavednega itd… Če se pojavijo novi konflikti, ne obstaja odpor do njih in z lahkoto se presežejo.
 3. Odsotnost obrambe
  So bolj nagnjeni k iskanju resnice v tem, kar drugi pravijo in se ne branijo tega in ne poskušajo dokazati napačnost tega. Lahko zagovarjajo svoj prav (če je ta drugačen) ampak še vedno v duhu tolerance in ne v smislu prav/narobe.
 4. Odprta logika
  Niso omejeni s pravili formalne logige. Zanima jih alternativna logika, recimo t.i. »fuzzy logic«, dialektična logika ali več-plastna logika. »Nikoli si ne dopusti, da te omeji izključujoča logija »ali to – ali tisto«.«
 5. Paradoksalna teorija spremembe
  Beisser (1972) je v šoli Geštalta razvil več idej, ki sovpadajo s teorijo Geštalta. Te ideje so prisotne tudi v fokusiranju, eksperimentalni psihoterapiji, psihodrami, eksistenčni terapiji itd… Sprememba se zgodi takrat, ko ostaneš s tem kar je oz kar si, in ne poskušaš iti nekam kar ni oz v nekaj kar nisi. To je precej različen pristop od vsakdanje ideje samo-obvladovanja.
 6. Resnični jaz
  Shema (Rowan 1998, p.74, The Reality Game – A Guide to Humanistic Counseling and Psychotherapy 2nd edition) prikazuje idejo, da obstaja center in obrobje osebnosti, in da je center resničen in obrobje neresnično. Tak pogled je popularne na nivoju Centuarja. Resnični jaz je temeljni del dojemanja Centuarja, kajti brez le-tega se celotno dojemanje Centuarja enostavno podre.
  To je v snov zavit jaz. In ta jaz je dokončen, čisti Jaz, ki je ločen od vseh ostalih. To je samo bistvo. Kot tak se zelo razlikuje od Mentalenga Ega, ker enostavno ne potrebuje podpore, pozornosti, napihovanja in potrjevanja, ki ga le-ta nujno potrebuje. Je nase centriran giroskop, ki ga napaja lastna energija in moč.
 7. »Kreiram si svoj svet«
  Eno velikih odkritij nivoja Centuarja je to, da je smiselno prevzeti odgovornost do neke točke in reči, da smo odgovorni za vse. Osebi kot sta Will Schults in Alvin Mahrer sta šla v velike detajle glede tega. Obstaja splošno nerazumevanje te ideje, ampak tukaj se ne bomo podali v to (Poglejte si Rowan 1998, str 110-112).
 8. Nameravanost
  Na nivoju Centuarja se ti ljudje povsem investirajo v to, kar počno (ker seveda prevzemajo odgovornost). To omogoča resnično posvečenost in predanost. Nameravanost in posvečenost/predanost sta si zelo blizu.
 9. Intimnost
  Resnična in prava intimnost je mogoča šele na nivoju Centuarja, enostavno zato, ker se vse vloge presežejo šele na tem nivoju. Igranje neke vloge in biti resnično intimen pač ne gre skupaj.
 10. Prisotnost
  Biti resnično prisoten z drugo osebo je redka veščina in sposobnost. Ronnie Laing je bil zmožen tega, Carl Rogers tudi. In to ni mogoče izvesti z igranjem vlog. Odigrati prisotnost pomeni ne biti prisoten.
 11. Odprtost
  Odprtost je ključni element na nivoju Centuarja, zagovarja Mittelman (1991), čeprav obstajajo tudi protiargumenti. Prav gotovo pa je pomembna pri humanističnemu pojmovanju.

  Vsemu temu skorajda ni več kaj dodati, vseeno pa je iz mojega vidika samo-aktualizirana oseba osvojila tudi naslednja področja in ima tudi te lastnosti:

 12. Senca je očiščena
  Senca (shadow), kot je Jung pomenoval tisti temni, neozaveščeni in s tramvami napolnjen del naše psihe, je za samo-aktualizirano osebo zgodovina. Soočila se je z vsem, kar je bilo v njej in jo je oviralo na poti popolne samo-aktualizacije in indivualizacije.
 13. Ukvarjanje s seboj
  Samo-aktualizirano in avtentično osebo ne zanimajo drugi oz se z njimi ne ukvarja. Jasno lahko zaznava, da je njena percepcija povsem subjektivna in torej niti pod razno nima direktne vzročno-posledične povezave z drugimi. Avtentična oseba je neprestano v stiku s svojimi notranjimi hrepenenji oz potenciali in jih tudi živi, izraža oz aktualizira. V konfliktih ne izgublja energije in časa s travmiranjem in dramatiziranjem glede lastnosti in početja drugih ljudi.
 14. Osebna struktura
  Pravila igre družbe, raznih inštitucij in sistemov jo ne zanimajo več, saj je vendar individualizirana. Torej, ne potrebuje več pravil igre, da bi lahko delovala v tem svetu (kot to potrebuje recimo oseba, ki je na Mentalnem egu, to je en nivo pred avtentičnostjo, po Wilberju). Taka oseba se ravna po svojih pravilih, po svoji strukturi, ki si jo je sama ustvarila skozi trdo delo na sebi.
  Še vedno ji struktura veliko pomeni, igra po pravilih igre, katere si je sama postavila.
 15. Energičnost in unikatnost
  Take osebe so, ravno zaradi zmag, ki so jih dosegle z lastnim trudom, lahko polne elana, energije in z lahkoto opravljajo svoja dnevna opravila v službi ali družini. Take osebe sproščeno in povsem spontano sijejo iz sebe nekaj posebnega, nekaj kar je samo njihovo: svojo unikatnost.
  V tej celotni Božji kreaciji (če verjamete vanj) je vsaka avtentična oseba unikatna, posebna in edinstvena. In to je nekaj lepega.
 16. Izpolnjenost
  Samo-aktualizirane osebe so dejansko in preverljivo izpolnjene na vseh njim pomembnih področjih bivanja. Glede na to, da jim polno prevzemanje odgovornosti za svoje življenje ne predstavlja problem, so si ustvarili svoje življenje tako, da jim odgovarja. Imajo službo, kot so si želeli, partnerja/ko po svoji meri, prosti čas preživijo kot sami želijo, finance, spolnost, starševstvo, prijateljstva itd… vse to jih izpolnjuje, saj so se znebili sence in živijo iz sebe. Zakaj bi sploh kdo želel živeti drugače.
 17. Fleksibilnost in toleranca
  Osebam na tem nivoju bivanja ni težko živeti v paradoksalnem svetu, kjer se vloge policajev in tatov izmenjujejo v realnem času. Togost, zakrčenost in enosmerno razmišljanje je takim osebam tuje. Njihov lastni avtentični jaz (ki je seveda direktno povezan z Dušo oz Subtilnim jazom oz je njen odsev) jim omogoča toleranten in uravnovešen pogled na dualnost tega sveta.
 18. Hrepenenje
  Po mojem mnenju tiste res resnično avtentične in samo-aktualizirane osebe slej kot prej začno hrepeneti po še več. In sicer ne v smislu dodatnih osebnih zmag na bojišču vsakdanjega življenja (tle so seveda že zmagale), ampak na področju poglabljanja v ezoteriko, duhovnost in višja stanja zavesti.

To bi bilo to. Mene sedaj sicer močno srbijo prsti, da bi natipkal še nekaj strani o nivojih, ki so (zame) še stokrat bolj izpolnjujoči od avtentičnosti in samo-aktualizacije. To so čisti transpersonalni (nad-osebni, duhovni) nivoji zavesti, Subtilni, Kavzalni in Nedualni.

Ampak o temu kdaj drugič…

 

Dodaj odgovor