Terapija TCT® je moderna metoda s katero vam lahko, pod določenimi pogoji (odprtost, pripravljenost na soočanje, spremembo itd…) pomagamo pri ozaveščanju vzrokov za vaše težave in seveda tudi pri preseganju teh negativnosti v vaših življenjih.

Metoda temelji na humanistični psihologiji, kar v praksi pomeni, da vas terapevt v seansah nikoli ne bo kritiziral, se vam smejal ali vas vrednotil na kateri koli drug način. V seansah boste deležni ljubeče podpore, razumevanja ter spoštovanja vaše svobodne volje.

Edini cilj TCT® je pomoč pri doseganju večje izpolnjenosti in notranje sreče osebe, na tistih področjih osebnega, poslovnega, intimnega ter tudi duhovnega življenja, ki si jih sama izbere. Spoštovanje integritete in svobodne izbire osebe je absolutno.

Izkušnje in tudi raziskave so pokazale, da analiziranje, intelektualiziranje, postavljanje diagnoz in nudenje dokončnih rešitev za trenutne težave v življenju oseb, ne omogočajo temeljitega in dolgotrajnega napredka. Zato samo srž metode TCT® tvori humanistično pojmovanje človeške psihe. V kombinaciji z osnovami kognitivne in določenimi vidiki transpersonalne psihologije je mehansko in meseno dojemanje človeške zavesti tako preseženo v samih temeljih.

Pri TCT® je oseba aktivno vključena v sam proces terapije in napredka. Napredek osebe izven seanse je odvisen od njene angažiranosti in pripravljenosti na življenje v globjem stiki same s sabo, svetom in drugimi. Eden izmed globalnih ciljev metode TCT® je tako pomoč pri doseganju globjega, bolj avtentičnega življenja osebe.

TCT® tako nosi pečat humanistične psihologije, ki voljno zagovarja optimističen in pristen pristop k napredku osebe na katerem koli področju življenja.

Kaj TCT® ne zajema?

 • neosebne obdelave abstraktnih energij,
 • kakršne koli analize osebnosti,
 • podajanja relativnih in/ali dokončnih rešitev, nasvetov,
 • dela z astralnimi entitetami, duhovi, umrlimi itd…
 • new-age pristopa k napredku,
 • analitično – akademskega pristopa k napredku,
 • psihiatričnega ali medicinsko kliničnega pristopa k napredku,
 • energijskeka pristopa in
 • kakršnega koli vplivanja na odločitve osebe.

Transpersonal Cognitive Therapy (v nadaljevanju TCT®) je integracija humanistične, kognitivne in transpersonalne psihologije. Zajema učinkovite elemente humanistične psihoterapije in temelji na postavkah moderne kognitivne psihologije. Uporabnost ter učinkovitost metode TCT® je zagotovljena tudi s tehnikami transpersonalne terapije

Lastnosti metode TCT®:

 • odločna prizemljenost,
 • delo na poglabljanju realnosti,
 • natančnost in doslednost pri iskanju vzrokov za težave,
 • visoka angažiranost klienta/ke,
 • neintruzivnost oz. popolno spoštovanje svobodne volje klienta/ke,
 • močna povezanost z vsakdanjim življenjem klienta/ke,
 • odsotnost kakršnega koli vrednotenja klienta/ke (terapevt ne uči klienta/ke in ne podaja nasvetov, navodil, sugestij in dokončnih rešitev za težave),
 • varno okolje, v katerem klient/ka napreduje v svojem ritmu in na tistih področjih, ki so težavna zanj/o.

“Transpersonal” zato, ker se delo izvaja s pomočjo Class II theta stanja in živega stika s transpersonalnim Jazom; “Cognitive” zato, ker je to v bistvu delo na spreminjaju percepcije (temeljni kognitivni proces); “Therapy” zato, ker je to v bistvu (psiho)terapija, ukvrja se z vzroki za težave, temelji na humanističnem dojemanju posameznika in njegove psihe. 

Delo v TCT® seansah poteka povsem v skladu z odprtostjo in ritmom klienta/ke. Vsak/a klient/ka je v sam proces terapije izredno aktivno vključen/a in pri iskanju vzrokov za težave sodeluje 100% angažirano.

Delo poteka na realnih težavah, ki jih ima stranka trenutno v (tem) življenju, najdejo se srčni cilji, išče se ovire do teh ciljev in seveda vsi ti vzroki se takoj odstranijo oz. zamenjajo.

Tako delo je še posebej primerno za ljudi, ki so prav zares pripravljeni pogledati svoji resnici v oči in poglobiti doživljanje sebe ter svojih misli, čustev, ciljev in vsega ostalega, kar je v njihovih živlljenjih.

Zdravljenja bolezni in odpravljanje fizičnih bolečin ni v domeni terapije TCT®.

Aktivni in pomembni sestavni deli metodologije TCT® so:
– dialektični pristop,
– Dialoško delo,
– elementi NVC-ja,
– spremljanje neverbalne komunikacije stranke (mikro-izraznost in telesna komunikacija),
– ekstrapersonalno in transpersonalno delo,
– pristni stik med dvema enakovrednima posameznikoma, na nivoju Zavesti.

Transpersonal Cognitive Therapy je namenjena vsakomur, ki želi napredovati do globje resničnosti v sovjem življenju in s tem do večje izpolnjenosti, s pomočjo svoje lastne angažiranosti, prevzemanja odgovornosti za svoje misli, čustva in dejanja, in s pomočjo transpersonalnega stanja zavesti.

Seanse TCT so namenjene strankam, ki želijo izkustveno pogobiti samozavedanje (torej, zavedanje svoje izbire v življenju), ne zgolj ozaveščati svoje težave na nivoju mentala.

Napredek v seansah in predvsem v vsakdanjem življenju je v popolnosti odvisen od odprtosti in volje klienta/ke. Na napredek odločilno vpliva tudi angažiranost in pripravljenost klienta/ke na življenje v pristnejšem in globjem stiku s sabo (svojimi občutki, željami, hrepenenji, strahovi itd…).

TCT® tako, kljub njeni učinklovitosti, NI magična pilula ali bližnjica do sreče za tiste, ki se nočejo soočati s svojimi iluzijami, težavami in z vzroki zanje.

Odrešitve zunaj nas samih, ni.

Vsaka seansa traja 60 minut, to je eno uro. Po potrebi se seansa lahko podaljša (do 90 min), vendar to je prej izjema kot pravilo.

Frekvenca obiskovanja terapije je odvisna od angažiranosti posameznika, praviloma pa največ enkrat na teden oz. enkrat na deset dni. Sedem oz. deset dnevne pavze med seansami so potrebne zato, da ima stranka možnost integracije napredka v vsakdanje življenje.

Uporabnost metode Transpersonal Cognitive Therapy je večplastna. Najučinkovitejši aspekti te metode se odrazijo seveda v terapevtskem pristopu, vendar se lahko metoda uporabi tudi na manj zahtevne načine.

Vsi vidiki uporabnosti metode TCT® navedeni na tej strani pa so povsem naravni, neintruzivni in temeljijo na spoštovanju človeka kot celote.

 

 • Pomoč pri odstranjevanju posledic hudih travm
  Terapija TCT® je izredno uporabna pri odstranjevanju posledic hudih travm iz preteklosti. Fizične, čustvene, spolne zlorabe, nesreče, izgube ljubljenih oseb, konflikti s starši, nadrejenimi itd…, vse to lahko ima porazne vplive na zavedanje posameznika.
  Namesto drogiranja oz. jemanja psihiatričnih psihoaktivnih substanc pri metodi TCT® odstranjujemo negativna čustva ter najdemo in odstranimo mentalne vzorce, ki so posledica (tudi vzrok) za travme.

 

 • Nudenje podpore obstoječim pozitivnim kvalitetam osebe
  Raznolikost integriranih komponent metode TCT® (kognitivna, humanistična ter transpersonalna psihologija) nudi izjemne možnosti izboljšanja že izdelanih pozitivnih lastnosti in kvalitet osebe. S pomočjo transpersonalnega vidika metode TCT® je taka podpora zelo enostavna in nadvse učinkovita.

  Uporabnost metode TCT torej ni omejena le na delo z ljudmi v težavah, uporabljamo jo tudi pri dvigu pozitivnih lastnosti osebe na katerem koli področju (šport, poslovna sfera, spolnost itd…). Pozitivne lastnosti lahko dobesedno skreiramo na novo, s pomočjo transpersonalnega stanja zavesti.

 

 • Doseganje ciljev
  Relacija CILJ – OVIRA nudi zelo dosleden in učinkovit način doseganja napredka v življenju. S pomočjo naprednega načina iskanja negativnih mentalnih vzorcev vam lahko izkušen TCT® terapevt pomaga odstraniti popolnova vse, kar vas od znotraj ovira na poti do vaših ciljev v vašem življenju.

 

 • Reševanje akutnih ali kroničnih težav
  Napredek na področjih življenja, kjer se manifestirajo trenutne težave (po razpadu partnerskega odnosa, recimo) je lahko zelo rapiden, zahvaljajoč doslednemu in globokemu delu na mentalnih prepričanjih in tudi čustvenih stanjih.

  Projektni pristopi, ki jih terapevt TCT® uporabi ob težavah, ki se vlečejo že skozi celo življenje osebe, pa zahtevajo več časa in tudi več angažiranosti na vaši strani.

 

 • Pospeševanje učenja
  V theta stanju zavesti so možgani izredno dojemljivi za spremembe, nova znanja, nove koncepte, nove načine razumevanja in nove veščine. Iz tega naslova se lahko v zelo kratkem času izredno izboljša sprejemanje in procesiranje pri učenju novih snovi. Trud in angažiranost na vaši strani igra seveda glavno vlogo.

 

 • Čiščenje vpliva preteklosti
  Ljudje smo dejansko pogojeni z dogodki iz preteklosti. Dočim same preteklosti seveda ne moremo spremeniti, lahko spremenimo naš odnos do nje. In ravno pri tem se prodornost in učinkovitost metode TCT® pokaže za izredno pozitivno. S pomočjo natančnih in doslednih pristopov vam lahko pomagamo, da se vsaj malce soočite z negativnimi čustvi in mentalnimi prepričanji glede vaše preteklosti, kar je seveda pogoj za temeljit napredek. Pomagamo vam lahko pri popolni razbremenitvi negativnih travm iz vaše preteklosti.

 

 • Premagovanje odvisnosti
  Poznamo več vrst odvisnosti: od droge, alkohola, iger na srečo. seksa, od psihiatričnih zdravil (beri: drog), dela, športa, računalnikov itd… itd…
  S pomočjo metode TCT® lahko odstranimo vzroke za vašo odvisnost, če in ko ste pripravljeni pogledati realnosti (kateri se z odvisnostjo izognete) v oči, seveda.

 

 • Razvijanje zunajčutne zaznave
  TCT® je v bistvu transpersonalna metoda, in njena učinkovitost izvira prav v nadosebnih stanjih zavesti. In ta stanja zavesti (lahko) nudijo odgovor na vsa vaša vprašanja, rešiteve za vse vaše dileme…daleč daleč onstran intelekta.
  Pomagamo vam lahko, da se naučite postopnega razvoja zunajčutne zaznave.

Znakec ® pomeni, da je akronim TCT® avtorsko zaščiten v Sloveniji in kot takega se ga po Zakonu o avtroskih pravicah brez pisnega dovoljenja lastnika (Inptituta Trans. Psih.) ne sme uporabljati.

 

Imate dodatna vprašanja?
Pišite nam >>