Inštitut Transpersonalne Psihologije (ITP) je nevladna in neodvisna zasebna organizacija, ki nudi napredna usposabljanja in programe izobraževanja transpersonalne terapije, klinične ter transpersonalne hipnoterapije, nenasilne komunikacije (NVC), telesne ter neverbalne komunikacije ter prepoznavanja laži in resnic z glavnim poudarkom na pragmatičnosti in uporabnosti pridobljenega znanja v realnem življenju.

Naši predmetniki usposabljanja so pragmatično usmerjeni.

Naša vizija je jasna

Ostati vidna organizacija v Sloveniji, ki nudi napredna strokovna izobraževanja ter usposabljanja in pragmatično usmerjene programe. Našo prihodnost vidimo v širjenju storitev v tujino v obliki možnosti študija v formatu e-learninga na daljavo.

Poslanstvo ITP je večplastno:

 • predstavitev moderne, napredne in zelo učinkovite transpersonalne terapije širši javnosti,
 • znanstvena utemeljitev višjih, nadosebnih stanj zavesti ter predstavitev uporabnosti teh stanj zavesti v vsakdanjem življenju in v terapiji,
 • raziskovanje in aplikacije višjih stanj zavesti v poslovni sferi, športu, zdravstvu ter terapiji,
 • nudenje naprednih izobraževalnih programov transpersonalne psihologije in terapije,
 • organiziranje profesionalnih in akreditiranih seminarjev klinične ter transpersonalne hipnoterapije,
 • nudenje osnovnih ter naprednejših seminarjev Nenasilne komunikacije (NVC),
 • organiziranje strokovnih seminarjev telesne ter neverbalne komunikcije, detekcije laži (deception detection) ter
 • strokovno sodelovanje s kompatibilnimi ustanovami v Sloveniji ter po svetu.

Podatki o pravni osebi:

 • Firma: Inštitut Transpersonalne Psihologije, zasebni izobraževalni in raziskovalni zavod
 • Skrajšana firma: Inštitut Transpersonalne Psihologije
 • Matična št.: 3662144000
 • Davčna št.: 35734078
 • Poslovni naslov: Vojkova ulica 3, 6210 Sežana
 • TRR Inštituta: Banka Del. Hran.
 • spletna stran: https://itp.eu.com
 • tel.št.: 031 208 636
 • e-mail obrazec >>