Uvod

Odnosi so lahko vir zadovoljstva, igrivosti, radosti in sproščenosti, ne glede na to, ali temeljijo na ljubezni, intimni povezanosti, prijateljstvu, poznanstvu ali poslovni realnosti. Istočasno pa so lahko ti isti odnosi polni tesnobe, žalosti, jeze, ljubosumja in zamer.

Element odnosov, ki lahko in v veliki večini primerov tudi dejansko prevesi tehtnico v eno ali drugo smer, je komunikacija, katere cilj je resnično in globoko razumevanje.

V formatu seans Evolucije Odnosa lahko z enostavnimi inštrukcijami, obilo empatije in doslednim sledenjem faz komunikacijskega ciklusa pomagamo dvema posameznikoma v kakršnem koli odnosu do pristnejšega stika in s tem do večje izpolnjenosti.

Namen in Cilji metode Evolucije Odnosa

Namen metode Evolucije Odnosa (E.O.) je poglabljanje pristnega stika med dvema posameznikoma v katerem koli odnosu, torej ne zgolj mediaciji ali reševanju trenutnih ali kroničnih konfliktov.

Pristop je tako primeren za evolucijo odnosa oz. izboljšanje stika ter razumevanja v odnosih med:
– prijatelji,
– zakonci,
– ljubimci,
– znanci,
– nadrejenimi in podrejenimi,
– sodelavci,
– fanti in dekleti,
– starši in otroci,
– člani družine,
– vzgojitelji in varovanci,
– člani raznih teamov,
– poslovnimi partnerji,
– člani iste ali različne verske skupnosti,
– itd…

Metoda E.O. temelji na humanističnem dojemanju posameznika. To v praksi pomeni, da posameznika v odnosu ne ocenjujemo, sodimo ali vrednotimo, temveč ga poskušamo razumeti. Razumeti poskušamo njegovo Živo bit, njegove potrebe, občutke, besede in dejanja.

To med drugim tudi pomeni, da se svetovalec/ka E.O. ne postavlja na eno ali drugo stran, temveč obravnava obe strani (denimo moža in ženo) sočutno in nepristransko.
Pozornost posveča Življenju, ki je v obeh klientih, in se izraža kot (trenutno neizražene) »potrebe« skozi občutke, misli, besede in dejanja.

Cilj, torej, je vzpostavitev globljega zavedanja svojih potreb ter občutkov in izražanje le-teh na eni, in razumevanje potreb in občutkov drugih, na drugi strani.

USPOSABLJANE ZA VODENJE METODE ZA PARE ‘EVOLUCIJA ODNOSA’

Seminar zajema teoretično ter predvsem praktično usposabljanje obvladovanja t.i. komunikacijskega ciklusa, vživljanja v realnost strank ter nudenje artikulirane empatije in na podlagi tega podporo pri poglabljanju stika ter razumevanja parom.

Usposabljanje poteka v živo v okviru dveh nerezidenčnih vikend seminarjev, na katerih bomo:
– natančno spoznali metodologijo Evolucije Odnosa,
– poglabljali veščino vzpostavitve in vzdrževanja zavestnega sočutnega stika s seboj in s strankami,
– izkustveno utrdili razlike med potrebami in strategijami,
– spoznali oz. utrdili praktično aplikacijo obvladovanja komunikacijskega ciklusa,
– natančno spoznali in razmejili t.i. ključne koncepte pri vodenju tovrstne podpore parom ter
– na koncu izvedli izpit, to je supervizijo vodenja seanse Evolucije Odnosa v živo ter preverjanje razumevanja ključnik konceptov oz. teoretične podlage za tako delo.

Usposabljanje poteka v Ljubljani; razpoložljive termine za usposabljanje sporočimo prijavljenim.

Prijavite se lahko prek obrazca spodaj.

Pogoja za udeležbo na usposabljanju

  • opravljenih vsaj dvanajst (12) dni usposabljanj NVC-ja pri certificiranih trenerjih ali kandidatih za certificirane trenerje sistema NVC-ja (nenasilne komunikacije po Marshall Rosenbergu) pri nas ali v tujini in
  • strokovna usposobljenost za vodenje terapije humanistične smeri ali mediacije.

Vaša investicija v usposabljanje za samostojno profesionalno vodenje konsultacij metode Evolucija Odnosa je 1.350,00 EUR (nismo davčni zavezanec).

Cena zajema:
– vsa predavanja, demonstracije, učenje elementov E.O.,
– sočutno podporo pri integraciji pridobljenega znanja v prakso,
– priročnik v slovenskem jeziku ter
– certifikat o uspešnem zaključku usposabljanja v okviru Inštitita Transpersonalne Psihologije.

V ceno ni vključena strokovna podpora oz supervizija izvajanja konsultacij po metodi Evolucije Odnosa.

Usposabljanje za profesionalno vodenje konsultacij za pare Evolucija Odnosa vodi Edmond Cigale, Ph.D.

Imate dodatna vprašanja?
Pišite nam >>

Na usposabljanje za vodenje terapije za pare Evolucija Odnosa se lahko prijavite prek obrazca spodaj