Predstavljamo vam ATCT® Team

Program ATCT® je sestavil Edmond Cigale, Ph.D.; trenutno na Akademiji vodi seminarje metodologije TCT®, III. in IV. letnik ter nekatere seminarje za prva dva letnika.

Predavatelji/ce spodaj so navedeni po abecednem vrstnem redu.

Moje ime je Ada Glažar, po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana komunikologinja in terapevtka transpersonalne kognitivne terapije (TCT®). Več kot 10 let sem delala kot strokovna sodelavka v socialno varstvenem programu z zasvojenimi in njihovimi svojci, kjer sem izvajala strokovne seminarje s področja adiktologije, individualno in skupinsko terapijo, svetovanje ter vzporedno terapijo za družine.

Pri različnih učiteljih in šolah sem pridobila znanje astrologije, nekaj tudi kot samouk, ki sem ga nadgradila z znanjem psihologije. Astrološka svetovanja, ki jih nudim, so tako vodena v skladu s humanistično psihologijo.

Sem tudi mojstrica različnih Reiki sistemov in v zadnjih dveh letih izvajam Reiki tečaje.

Pri delu z ljudmi mi je pomembno ustvariti varen in zaupen prostor, kjer je v ospredju človek in njegovo doživljanje. Pri tem sledim ritmu klienta in njegovi svobodni izbiri.

V življenju sta mi pomembni iskrenost in prizemljenost, zato moje znanje bazira na izkušnjah, v vsem tem pa leži jasna namera po osebnem in duhovnem napredku. Kar govorim to živim – torej se ne skrivam za vlogami temveč sem iskrena in pristna oseba, ki živi sebe. Tiste, ki si želijo iskrenega napredka v življenju in stopajo po podobni poti kot jaz, želim podpreti z znanjem, izkušnjami, razumevanjem in sočutjem.

Na Akademiji za transpersonalno kognitivno terapijo sem spoznala moderno kognitivno nevroznanost, izkusila nenasilno komunikacijo, živeti iz sebe, brez zatekanja v vlogo žrtve ter se seznanila z različnimi duhovnimi tehnikami, doživela različne transpersonalne izkušnje in še bi lahko naštevala. Hvaležnost, ki jo čutim za doprinos k globini zavedanja, ki sem ga dobila na Akademiji me vabi, da svoje znanje slušateljem Akademije predajam naprej.

– Ada Glažar

Kontaktne informacije:

Ime mi je Grega Fujs in sem terapevt Transpersonalno kognitivne terapije TCT® od leta 2015.

Raziskovanje stanj zavesti, tako osebnih kot nadosebnih oziroma duhovnih, je poleg Življenja samega moja strast, ki me spremlja zadnje desetletje. Pri tem sta mi vsekakor inspiracija svetovno priznana strokovnjaka Dr. John Rowan in Ken Wilber. Še posebej mi je dragocena preglednica vseh nivojev oz. stanj zavesti, tako imenovan Wilber map.

Ob študiju na Akademiji sem se izobraževal tudi:
– na več delavnicah nenasilne komunikacije (NVC sistem po Marshall Rosenbergu), po osnovnih delavnicah tudi na tematsko orientiranih: partnerski odnosi, vzgoja, samoempatija…,
– na naprednih delavnicah pri John Rowanu na temo transpersonalnih, nadosebnih stanj zavesti v Sloveniji in tudi v Veliki Britaniji,
– več let sem aktivno posvečal svoj čas tudi izkustvenemu raziskovanju različnih vej šamanizma ter s tem povezanih spremenjenih stanj zavesti.

Ker vrednost in dragocenost vsega znanja in izkušenj, ki sem jih pridobil na moji poti daleč presega mojo osebno uporabo, sem se z veseljem odzval vabilu Akademije po sodelovanju.

Pristna, iskrena podpora in doprinos drugim sta zame zelo dragoceni vrednoti in sta prisotni v mojem življenju od nekdaj, zato sta terapevtsko delo in sodelovanje na Akademiji iz tega vidika zelo učinkoviti in konstruktivni strategiji, ki mi dajeta smisel in namen ter me neizmerno izpolnjujeta.

Z inštitutom ITP oziroma Akademijo TCT® sodelujem zadnjih sedem let, kjer:
– sovodim nekatere seminarje,
– vodim delovne skupine,
– vodim srečanja za delo s tehnikami Enotnega Polja ter
– asistiram na Intenzivih Razsvetljenja.

Terapijo TCT® izvajam v Ljubljani. Za brezplačni uvodni razgovor pokličite na tel. št. spodaj.

– Grega Fujs

Kontaktne informacije:

  • E-mail: gregafujsterapije@gmail.com
  • tel. št.: 051 623 747

Sem Edita Zahirovič, po osnovni izobrazbi univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja, zatem pa sem študirala na Akademiji za Transpersonalno kognitivno terapijo in tako postala terapevtka Transpersonalne kognitivne terapije (TCT®).

Imam večletne izkušnje s svetovanjem in s psihoterapijo. Na Akademiji za Transpersonalno kognitivno terapijo sodelujem pri so-vodenju seminarjev in pri vodenju delovnih skupin za slušatelje na Akademiji TCT®, poleg tega sodelujem tudi v izpitni komisiji na zaključnih izpitih na Akademiji TCT® kot članica izpitne komisije.

Poleg tega sem se izobraževala tudi na različnih seminarjih in delavnicah s področja dela na sebi, pomoči ljudem, kot npr.: 9. posvet e-zlorabe otrok, NVC (Nenasilna komunikacija), Reiki, seminar Otroci z motnjami vedenja…

Pomagala sem ljudem v različnih stiskah in pri različnih težavah, kot npr. pri depresiji, pri mislih o samomorilnosti, pri travmah iz otroštva (na področju psihičnih, fizičnih, spolnih zlorab), pri nezadovoljstvu na delovnem mestu, na področju odnosov, denarja, tudi pri duhovnem napredku, pri samopodobi, pri izražanju sebe, pri nezadovoljstvu z zunanjo podobo in še in še…

Poleg tega oblikujem in vodim različna predavanja in delavnice ter tako sodelujem tudi z različnimi organizacijami kot npr. Društvo Projekt Človek, Društvo distrofikov Slovenije…

Sodelujem tudi v obliki svetovanja avtorici pri pripravi Terapevtskih pravljic za otroke, za katere sem napisala recenzijo.

Večletne izkušnje imam tudi s področja dela kot učiteljica otrok s posebnimi potrebami v zavodu in kot učiteljica dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi potrebami v osnovni šoli. Delala sem z učenci s čustveno-vedenjskimi težavami, z učnimi težavami (z učenci z disleksijo, z motnjami pozornosti in koncentracije, z dolgotrajno bolnimi učenci,…), z učenci z avtizmom, Downovim sindromom, z gibalno oviranimi otroci in mladostniki, z otroci in mladostniki z motnjami v duševnem razvoju. Otroke in mladostnike v zavodu ter učence v OŠ sem usmerjala skozi vzgojno-izobraževalni program, pripravljala in izvajala sem tudi različne obšolske delavnice, dejavnosti in tabore. Delala sem tudi z družinami učencev, otrok in mladostnikov.

Pred, med in po študiju sem veliko časa namenila delu na sebi. Terapijo TCT®, ki jo sedaj izvajam, sem mnogokrat preizkusila kot stranka. S pomočjo terapije sem napredovala in zaživela še bolj pristno, iskreno, iz sebe ter preoblikovala različna področja svojega življenja tako, da sem danes svobodnejša in bolj izpolnjena.

Če je tudi v vas želja po napredku in si želite zaživeti bolj v skladu s sabo, svobodno, sproščeno, srečno ter neodvisno od drugih in okolja, če želite preseči lastne notranje omejitve in ovire, srčno vabljeni in dobrodošli.

– Edita Zahirovič

Kontaktne informacije:

Pozdravljeni!

Sem Polona Klarič, pred leti diplomirana ekonomistka specialistka projektnega managementa, danes
terapevtka transpersonalno kognitivne terapije (TCT®).

Za takšen preobrat v izobrazbi in ostalih področjih življenja sem se odločila na poti soočanja z rakom
dojke. V srečanjih s terapijo TCT® sem spoznala njen potencial in tudi potencial, ki ga nosimo v sebi, a
se tega premalo zavedamo.

Lastne izkušnje, uvidi in napredek so me navdušili za pomoč drugim. Poleg Akademije TCT® sem končala dodatna izobraževanja, kot so Usui ter Imara reiki, Nenasilna komunikacija v odnosu do otrok ter v partnerskih in prijateljskih odnosih.

Na Akademiji TCT® sodelujem pri vodenju seminarjev ter delovnih skupin. Pri tem
delujem iz sočutne podpore, sprejemanja sočloveka, takšen kot je, prostora za razumevanje,
svobodo izbire ter izražanja.

Poleg sodelovanja na Akademiji TCT® pomagam in podpiram obolele za rakom na njihovi poti do
zdravja, kot tudi druge, ki se soočajo z drugačnimi življenjskimi izzivi. Podjetjem in organizacijam pa nudim programe za podporo zdravja zaposlenih ter medsebojnega altruističnega sodelovanja. Veselim se srečanja z vami!

– Polona Klarič

“Življenje je pot, ki je posuta z biseri. Odvisno pa je od nas ali te bisere prepoznamo in jih v
nadaljevanju tudi uporabimo.”

Kontaktne informacije: